Sensorer

info@azesolution.se

+46 0705 665610

Sensorer som komuniserar med andra sensor i olika applikationer oc nätverk gör det omöjlig möjligt. utbudet växeer för varje dag och det är bara fantasin som sätter gränsen.


Vi på AZE Solution underlättar för våra kunder genom att minimera antalet olika backend operatörer man använder. Vi hjälper även till med att integrera data till befintliga affärssystem.

Sensorer och applikationer. Egentligen är det bara fantasin som sätter gränsen.

Nedan ges några exempel på applikationer:


- Smart parkering, övervakning av parkeringsplatser tillgänglighet.

- Energi och vattenanvändning, övervakning för att få råd om hur man sparar kostnader och resurser.

- Fjärr styrning av apparater, slå på och av på distans apparater för att spara energi.

- Strukturell hälsa, övervakning av vibrationer i byggnader och broar.
- Buller, ljud övervakning i områden och centriska zoner i real tid.
- Trafikstockningar, övervakning av fordon för att optimera leder.
- Smart belysning, intelligent och väder anpassningsbar belysning i gatu miljö.
- Avfallshantering, detektering av skräp nivåer i containrar för att optimera sopuppsamlings rutter.

- Snö djups övervakning
- Jordskred och lavinprevention, övervakning av mark fuktighet, vibrationer för att upptäcka risker tidigt.

- Dricksvatten övervakning.

- Simbassängsstyrning, fjärrövervakning och styrning av bassänger.
- Vattenläckagelarm, inomhus och utomhus.
- Vattennivå och flödesövervakning, övervakning av floder, dammar och grundvattenmagasin.

- Smarta elnät, övervakning och hantering av energi förbrukningen.
- Tank nivå mätning,  övervakning av vatten-, olje-och gas nivåer i lagrings tankar och cisterner.

- Fotovoltaiska installationer, övervakning och optimering av prestanda i sol energi anläggningar.

- Vattenflöde, mätning av vatten tryck i färskvattensystem.

- Lager beräkning för silor, mätning av nivå och vikt.

- Kvalitetskontroll av sändnings villkor, övervakning av vibrationer, slag, containeröppningar.

- Objektettracking, sökning efter enskilda föremål på stora ytor som lager eller hamnar.

- Spårning av paket och sändningar.

- Temperatur övervakning, kontroll av temperaturen inuti kylrum.

- Ozon närvaro, övervakning av ozonhalterna under tork processen i livsmedels fabriker.

- Bil-diagnos, informationsinsamling från CanBus för att skicka larm vid nödsituationer eller ge råd till förare.

- Djurspårning, placering och identifiering av djur som betar i öppna betesmarker.Kontakta ossNordvik 33,471 95 Skärhamn

Te: +46 (0) 705-665610

Email: info@azesolution.seSnabb länkarHem  |  Nyheter

IoT  | 

Kontakt

Copyright © All Rights Reserved